درباره ی استاد

مهندس معمار MBA گرایش مارکتینگ فعال حوزه مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ ، بلاکچین و ارزهای دیجیتال