درباره ی استاد

مهندس کامپیوتر گرایش سخت افزار متخصص و مدرس seo مشاور و هم بنیانگذار استارتاپ 18 سال سابقه اجرایی حوزه دیجیتال مارکتینگ